פורטל מערכות רכש


מערכות רכש דיגיטליות

יהל"ם
מערכת להגשת הצעות במסגרת הליך רכש מקוצר (עד 50,000 ש"ח לפי תקנה 3.1)

יהל"ם

מערכת להגשת הצעות במסגרת הליך רכש מקוצר (עד 50,000 ש"ח לפי תקנה 3.1)

מערכת תיחורים דיגיטליים
מערכת להגשת הצעות מחיר במסגרת מכרזי שירותי דיגיטל ו-TECH

מערכת תיחורים דיגיטליים

מערכת להגשת הצעות מחיר במסגרת מכרזי שירותי דיגיטל ו-TECH

רישום לתיבת מכרזים דיגיטלית
מערכת לצורך הגשת הצעות עתידית במכרזים עם הגשה מקוונת

רישום לתיבת מכרזים דיגיטלית

מערכת לצורך הגשת הצעות עתידית במכרזים עם הגשה מקוונת

מירב
מערכת לביצוע תיחורים דינמיים מתפתחים

מירב

מערכת לביצוע תיחורים דינמיים מתפתחים

 
חזור לראש הדף